Dura Mater 2012 by Birgit Dieker Dura Mater 2012 by Birgit Dieker Dura Mater 2012 by Birgit Dieker Dura Mater 2012 by Birgit Dieker Dura Mater 2012 by Birgit Dieker

Dura Mater

2012

Fotos: Jürgen Baumann